Povežite se na našu kablovsko-distributivnu mrežu i imaćete pristup svim najvažnijim informacijama iz sveta sporta, zabave, kulture, ekonomije, politike i svetskih dešavanja, kao i ostalim sadržajima kreiranim isključivo prema Vašim željama.

Osnovna ponuda podrazumeva prijem 56 analognih kanala sa srpskim titlom.

Nova usluga digitalne televizije donosi mnoge prednosti:

  • čistiju i oštriju sliku
  • kvalitetniji zvuk
  • sliku u widescreen formatu
  • prilagođenost novim modelima tv uređaja
  • mogućnost gledanja sadržaja u formatu u kome su snimljeni.

Panel CATV neprekidno radi na proširenju i poboljšanju ponude, vodeći računa o sadržaju i atraktivnosti TV paketa, kao i jeziku na kojem se program emituje.

Analogna televizija


NAZIV Cena sa PDV-om.
ANALOGNA TELEVIZIJA 1.000,00 Din.

DIGITALNA TELEVIZIJA


NAZIV Cena sa PDV-om.
DIGITALNA TELEVIZIJA 1.100,00 Din.

* 56 analognih + 120 digitalnih TV programa
* jedan risiver gratis svaki sledeći se doplaćuje pretplata se podiže za po 100 dinara