FIBER DTV 


NAZIV FIBER DTV
Cena sa PDV-om. 1.100,00 Din.

* 120 digitalnih TV programa ( jedan risiver gratis svaki sledeći se doplaćuje pretplata se povećava za  100 dinara po risiveru)

Fiber NET


NAZIV Fiber – Net 10 Fiber – Net 20 Fiber – Net 30 Fiber – Net 60 Fiber – Net 80 Fiber – Net 100
Cena sa PDV-om. 1.000,00 Din. 1.100,00 Din. 1.200,00 Din. 1.300,00 Din. 1.400,00 Din. 1.500,00 Din.
Usluge internet 10/2 Mb/s internet 20/3 Mb/s internet 30/4 Mb/s internet 60/5 Mb/s internet 80/6 Mb/s internet 100/10 Mb/s

Fiber COMBO


NAZIV Fiber NET 10 + DTV Fiber NET 20 + DTV Fiber NET 30 + DTV Fiber NET 60 + DTV Fiber NET 80 + DTV Fiber NET 100 + DTV
Cena sa PDV-om. 1.900,00 Din. 2.000,00 Din. 2.200,00 Din. 2.400,00 Din. 2.500,00 Din. 2.600,00 Din.
Usluge 120 digitalnih programa +internet 10/2 Mb/s 120 digitalnih programa +internet 20/3 Mb/s 120 digitalnih programa +internet 30/4 Mb/s 120 digitalnih programa +internet 60/5 Mb/s 120 digitalnih programa +internet 80/6 Mb/s 120 digitalnih programa +internet 100/10 Mb/s

Budite naš korisnik